Chippen pups wordt verplicht

26september2012
Bron: groenkennisnet.nl/Dierenwelzijnsweb
Vanaf voorjaar 2013 wordt het verplicht om hondenpups te laten chippen. Met deze maatregel moeten misstanden in de fokkerij en handel met honden tegengegaan worden en moet het welzijn van honden verbeterd worden.
De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Vanaf voorjaar 2013 wordt elke eigenaar verplicht om zijn hond binnen 7 weken na de geboorte te laten chippen. Dit geldt dus niet allen voor rashonden maar voor alle honden. Op de geïmplanteerde microchips moeten onder meer de naam, het adres en woonplaats van de eigenaar geregistreerd worden. De gegevens worden opgeslagen in een databank. Toezichthouders moeten zo kunnen nagaan of er sprake is van mogelijk illegale handel of fokkerij of dat iemand bedrijfsmatig handelt in honden. Wanneer sprake is van mishandelde, verwaarloosde of achtergelaten honden is met de chip de eigenaar op te sporen.
De Raad van Beheer is voor de maatregel. Deze overkoepelende organisatie voor rashondenverenigingen heeft al gedurende haar honderjarige bestaan alle aangemelde rashondenpups geïdentificeerd en geregistreerd (I+R). De Raad betreurt het wel dat de maatregel alleen geldt voor pups die vanaf voorjaar 2013 geboren worden. Het zal dus nog jaren duren voor alle honden gechipt zijn. En de Raad merkt ook nog op dat alleen I+R niet voldoende zal zijn om de problemen met handel en fokkerij aan te pakken. Meer controle en handhaving zijn een noodzakelijk onderdeel van het beleid.
Overigens zijn zo’n 70 procent van de honden al gechipt. Dit is op vrijwillige basis gebeurd.