Vleermuizentelling

26september2012
Bron: burgerszoo.eu, foto van Desmodus
In Burgers' Zoo hebben alle brilbladneusvleermuizen weer hun jaarlijkse check-up gehad. De vleermuizen leven in de Avonturentunnel tussen de Bush en de Desert. Eenmaal per jaar worden alle dieren gevangen en gecontroleerd.
De dierverzorgers en biologen kunnen op deze manier de natuurlijke verhouding tussen de mannetjes en de vrouwtjes in de gaten hoduen en eventueel bijsturen. Wanneer er teveel mannetjes zijn ten opzichte van het aantal vrouwtjes kan dit stress opleveren voor de vrouwtjes. Bij de telling werden 69 mannen en 65 vrouwtjes geteld. Van de mannetjes verhuizen er binnenkort 19 naar de Bush. Daar is een vrijgezellengroep van brilbladneusvleermuizen van 40 dieren sterk waar ze zich bij aan kunnen sluiten.
Licentie foto: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0