Mangalitza varkens in Almere

17oktober2012
Bron: levendehave.nl
De gemeente Almere zet Mangalitza varkens in tegen de reuzenberenklauw. Eerder werden schapen ingezet om het Kromslootpark vrij te maken van de reuzenberenklauwen, maar dat is mislukt. Alle hoop is nu gevestigd op de Hongaarse varkens.
Volgens wethouder Ed Anker gaat het om een proef van drie maanden. In Nederland zijn deze varkens nog niet eerder ingezet voor een soortgelijk experiment, maar in Oost-Europa zijn al wel succesvolle proeven met het Mangalitza varken gedaan. De reuzenberenklauw bevat stoffen die bij de mens een heftige reactie kunnen veroorzaken. Het sap kan zwelling en blaarvorming veroorzaken. Het Mangalitza varken is ongevoelig voor deze stoffen. De bedoeling is dat de Mangalitza varkens de reuzenberenklauw met wortel en tak uitroeien. Voor de proef is in Almere een bosperceel afgerasterd. Hier lopen vier varkens.

Mangalitza varkens worden ook wel Hongaarse wolvarkens genoemd. Ze zijn bestand tegen kou en zijn zeer bewegelijk. De dieren zijn goed te houden als scharrelvarkens. De Mangalitza varkens worden ook wel een ‘levende ploeg’ genoemd. Behalve het uitroeien van de reuzenberenklauw is de kans groot dat ze het perceel volledig omploegen. Daar kunnen zich dan weer nieuwe planten vestigen.