Kweek adelaarsroggen

17oktober2012
Bron: burgerszoo.eu
De geboorte van een tweetal wit gevlekt adelaarsroggen maakt van Burgers' Zoo de grootste kweker van deze roggensoort. Biologen en dierverzorgers aten al voor de twintigste en eenentwintigste keer beschuit met muisjes.
De jonge adelaarsroggen (een tweeling, allebei wegen ze 2,5 kilo) maakt een gezonde indruk en wordt achter de schermen goed verzorgd. Burgers’ Zoo is in Europa de enige dierentuin waar met succes adelaarsroggen gekweekt worden, wereldwijd is van slechts zes andere aquaria bekend dat ze succes hebben met het fokken van deze roggen.

Adelaarsroggen stellen hoge eisen aan hun leefomgeving, de waterstroming en de waterkwaliteit. Ze zijn ook gevoelig voor ziektes. In Burgers’ Zoo leven de roggen in het op één na grootste bassin van de Ocean. De roggen worden dagelijks individueel gevoerd, zodat precies bekend is wat elk dier eet en hoeveel. Aan de succesvolle kweek is te zien dat de omstandigheden voor de roggen in Burgers’ goed zijn.
Volwassen roggen hebben een vleugelspanwijdte van 1,7 meter met een dunne staart van ruim drie meter.

Er is veel contact tussen andere dierentuinen en aquaria waar adelaarsroggen gehouden worden. De jongen die in Arnhem geboren zijn, zijn voor een deel al verhuisd naar andere aquaria. Voordat dieren verhuizen wordt eerst DNA onderzoek gedaan. Dit wordt verzameld uit een deel van de gifstekel van de jongen. Met dit DNA onderzoek kan bepaald worden wie de vader is. De moeder is wel bekend, de dracht is goed zichtbaar. Bij de verhuizingen naar andere aquaria wordt rekening gehouden met dit DNA. Door geen verwante dieren met elkaar te koppelen wordt inteelt zoveel mogelijk voorkomen en wordt de genetische variatie in de dierentuinpopulatie zo goed mogelijk gewaarborgd. Het Europese kweekprogramma voor de adelaarsrog wordt gecoördineerd door Burgers’ Zoo.