Zwaar leven voor vrouwelijke Komodovaraan

14november2012
Bron: eurekalert.org
De gemiddelde levensduur van een vrouwelijke Komodovaranen is de helft van die van haar mannelijke soortgenoot. En mogelijk komt dat doordat zij zware fysieke arbeid moet verrichten voor haar nageslacht, zo concludeert een team onderzoekers.
Gedurende tien jaar heeft een internationaal team van onderzoekers (van universiteiten uit Australië, Indonesië en Italië) 400 individuele Komodovaranen gevolgd, in hun oorspronkelijke habitat. Met deze data werd een model van de groei en levensloop van de Komodovaranen gemaakt.
Komodovaranen zijn de grootste soort hagedissen. Tot hun prooidieren behoren waterbuffels, herten, wilde varkens. Ook mensen worden wel eens gedood.
Mannelijke Komodovaranen worden gemiddeld 60 jaar oud. Volwassen dieren zijn ongeveer 160 cm lang en 65 kg zwaar. Vrouwelijke dieren worden gemiddeld 32 jaar oud en zijn een stuk kleiner dan de mannetjes. Volwassen vrouwtjes worden niet langer dan 120 cm en niet zwaarder dan 22 kg. Het grote verschil in levensduur verbaasde de onderzoekers. Dit verschil, en het verschil in formaat lijkt samen te hangen met de enorme hoeveelheid energie die de vrouwtjes steken in het bouwen van nesten, het leggen van de eieren en het bewaken van deze nesten met eieren. Vooral het bewaken van de nesten kost veel energie. Dit kan tot zes maanden duren en tijdens die periode eten de vrouwtjes vrijwel niet. De vrouwtjes verliezen dan veel gewicht en conditie.
De dieren groeien gelijk op totdat ze seksueel rijp zijn, rond de leeftijd van 7 jaar. Vanaf dat moment groeien de vrouwtjes langzamer en korter en ze sterven jonger.
Voor het team van onderzoekers was het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling en levensloop van de Komodovaranen. Doordat de vrouwtjes jonger dood gaan bestaat de kans op competitie tussen de mannetjes om de overblijvende vrouwtjes. Komodovaranen zijn een beschermde diersoort.

De resultaten van het onderzoek, en het groeimodel, zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLoS One.