Vermindering van administratieve lasten

09december2005
Bron: LBA actualiteiten
Niet alleen in Nederland staat de administratieve lastendruk in de aandacht. In Denemarken is geïnventariseerd welke kosten verbonden zijn aan het rapporteren van gegevens aan het ministerie van Voedsel, Landbouw en Visserij.
Daarbij gaat het om gegevens die de basis vormen voor het uitbetalen van landbouwsubsidie. Maar ook om gegevens voor milieusubsidies en aansturing van de visserij.
Met ingang van 2010 wil de regering de administratieve lasten met 25% verminderd hebben. Het succes van de aanpak is echter grotendeels afhankelijk van de EU. Zeker 80% van die administratieve lasten komt voort uit internationale voorschriften.
Daarbij is de zogenaamde enkelbetalingsregeling voor de landbouw de grootste boosdoener. Ongeveer 7 miljard Deense kronen (€ 93 miljoen) zijn met deze regeling gemoeid. Waarvan de administratieve lasten 311 miljoen Deense Kronen ( € 41,4 miljoen) bedragen.
De totale administratieve lasten die voortkomen uit de wetgeving van het ministerie van Voedsel, Landbouw en Visserij bedragen plm. € 135 miljoen.