Haaien embryo's houden zich stil

06februari2013
Bron: nationalgeographic.com, foto van Zul M Rosle
Alle levende wezens geven een zwak elektrisch veld af. Haaien kunnen dit 'voelen' met bepaalde zintuigen en sommige haaien soorten gebruiken deze zintuigen om een prooi te vinden. Haaien embryo's, in hun eischaal, geven ook een zwak elektrisch veld af.
En hoewel jonge haaien zichzelf prima kunnen verdedigen en zelf op jacht kunnen naar voedsel, zijn haaien embryo’s erg kwetsbaar. Wanneer ze nog in hun eischaal zitten zijn ze een makkelijke prooi. Door zich heel stil te houden, hun adem in te houden (kieuwen niet te bewegen) en hun staart om zich heen te rollen voorkwamen bruinband bamboehaaien embryo’s dat ze ontdekt werden.
Een onderzoeker van de University of Western Australia kwam hier toevallig achter. Hij was haaien afweer middelen aan het testen en gebruikte de haaien embryo’s om herhaalde experimenten mee te kunnen doen. Want, zo zei de onderzoeker, haaien zwemmen weg, de embryo’s in hun eischaal blijven tenminste op hun plek. Als afweermiddel werd een zwak elektrisch veld gebruikt. En toen zag de onderzoeker de reactie van de haaienembryo’s. Normaal gesproken bewegen de embryo’s met hun staart om vers water de eischaal in te krijgen. Maar als reactie op het elektrische veld stopten ze hun bewegingen en bleven als dood liggen. De jonge haaitjes leken het elektrische veld ook te onthouden. Wanneer na 40 minuten dezelfde spanning toegebracht werd, was de reactie minder sterk. Hierop concludeerde de onderzoeker dat wanneer een elektrisch veld gebruikt wordt om haaien af te weren, dit wel steeds moet veranderen, om te voorkomen dat de haaien er aan gewend raken.

Het afweren van haaien kan enerzijds toegepast worden om mensen te beschermen (bij stranden) maar vooral ook om haaien te beschermen. Haaien worden zeer vaak onbedoeld gevangen. Door dergelijke afweermiddelen in de visserij te gebruiken zullen hopelijk minder haaien als bijvangst gevangen worden.

Op de foto een bruinband bamboehaai, al niet meer in het ei.
Licentie foto: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0