Kraak de noot

06maart2013
Bron: news.sciencemag.org
Bebaarde kapucijnapen (Cebus libidinosus) maker gebruik van de hamer en aambeeld techniek om harde noten te kraken. De noten worden op een steen of boomstronk gelegd. Met een andere steen wordt de noot gekraakt.
Maar hoe krijgen de apen het voor elkaar om de ronde noten stil te laten liggen zodat ze goed kunnen mikken om de noot te kraken? Een team van Braziliaanse apen onderzoekers rolden eerst een aantal palmnoten rond en keken waar ze het meest stabiel lagen. Die kant werd met een marker gemarkeerd. Vervolgens werden de noten aan de kapucijnapen gegeven. In 84% vna de gevallen legden de noten zo neer dat ze het meest stabiel lagen. De apen deden dit door de noten op de ondergrond te tikken. Deze actie leek random maar zorgde er wel voor dat de noten het meest stevig lagen. Vervolgens werd de noten met een steen bewerkt. De apen hadden duidelijk inzicht in de beste manier om de noten neer te leggen.
Op de site van sciencemag is een filmpje te zien van een kapucijnaap die een noot probeert te kraken.
Licentie foto: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Kijk hoe de aap de noot kraakt!