Werken voor de kost

21augustus2013
Bron: dierennieuws.nl
Papegaaien willen graag werken voor hun eten. Ze kiezen liever een moeilijker manier om aan hun eten te komen dan simpelweg het bakje leegeten. Onderzoek in Utrecht toonde dit aan. Dit geldt overigens voor gezonde papegaaien, de dieren die verenplukken kiezen de makkelijke weg.
Verenplukken is een veel voorkomend probleem. Een belangrijke oorzaak is dat papegaaien vaak te weinig gestimuleerd worden om natuurlijk gedrag te vertonen. In het wild zijn de dieren wel acht uur per dag bezig met het zoeken naar voedsel, terwijl dat in gevangenschap vaak kant-en-klaar aangeboden wordt.
Yvonne van Zeeland is specialist Vogelgeneeskunde bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren in Utrecht. Zij gaf papegaaien de keuze uit een voerbakje of een voerpuzzel. In het bakje waren hapklare brokjes aanwezig. In de voerpuzzel was hetzelfde voer aanwezig, maar dan verstopt. De papegaaien moesten werken om bij hun brokjes te komen. Gezonde papegaaien kozen ervoor om te werken voor hun eten. Liever peuteren ze hun eten uit een pijp met gaatjes dan het zo uit een bakje te pakken. Verenplukkende vogels bleken juist vaker voor de makkelijke weg te kiezen. Zij aten liever uit het bakje en niet uit de puzzel. Het lijkt er op dat het verenplukken de bevredigende rol van werken voor je voedsel heeft overgenomen.
Een gezonde papegaai houdt dus wel van een uitdaging. Er zijn (web)winkels die dit type speelgoed verkopen maar een creatieve papegaaienhouder kan ook zelf wat maken. Het is goed om de papegaaien te laten denken, peuteren, knagen en zoeken naar hun eten. Met dergelijke speeltjes doen de papegaaien twee tot tweeënhalve keer zo lang over hun eten. Het is een fysieke en mentale uitdaging voor de papegaai, die ook nog eens het natuurlijk gedrag stimuleert. Wat wil je nog meer?