Vergeten konijnen

13november2013
Bron: www.vergetenkonijnen.nl
November is de maand van de Vergeten Konijnen. De Stichting KonijnenBelangen (SKB) vraagt op deze manier aandacht voor de steeds grotere aantallen konijnen die afgestaan en gedumpt worden.
Een eigen onderzoek van SKB bracht aan het licht dat in 2012 zo’n 12.000 konijnen in de verschillende konijnen opvangcentra terecht zijn gekomen. Hiervan is de helft afgestaan en de helft is opvang van gedumpte konijnen. Volgens de SKB kan het aantal gedumpte konijnen nog wel hoger liggen omdat niet ieder dier gevonden en gevangen wordt. De situatie in 2013 is in veel opvangen verslechterd. Er worden nog meer konijnen aangeboden of gevonden. De conditie van deze konijnen is gemiddeld slechter en de dieren hebben meer medische hulp nodig. Donaties en plaatsingen lopen terug en de kosten voor de opvang (voer, bodembedekkers en inentingen) zijn hoger geworden.
De SKB wil dit onder de aandacht brengen en wil samen met diverse andere organisaties de aantallen vergeten konijnen omlaag brengen. Ze willen onder andere dat konijnen niet meer via dierenwinkels en tuincentra verkocht worden, waardoor het aantal impulsaankopen zal dalen. Veel mensen realiseren zich niet dat je met de aankoop van een konijn wel tien jaar of langer een huisdier in huis krijgt, met de verantwoordelijkheden die daarbij horen.

Op de site www.vergetenkonijnen.nl staat nog veel meer uitleg over de actie en hoe je hieraan kunt bijdragen.