Buitenvrees

13november2013
Bron: diergaardeblijdorp.nl
Vungu de neushoorn durft weer naar buiten! In september verhuisde hij vanuit Engeland naar Blijdorp en mocht daar zijn intrek nemen in de pas gerenoveerde dikhuidenvleugel. Maar in eerste instantie kon hij maar niet wennen aan zijn nieuwe verblijf.
De jonge zwarte neushoorn bleef in een hoekje staan kniezen en was er ook niet voor te porren om het buitenverblijf te onderzoeken. Maar toen hij tijdelijk van verblijf wisselde met buurvrouw Naima veranderde dat. In Naima’s verblijf lag nog een flinke mesthoop en kennelijk rook deze erg aantrekkelijk voor Vungu. Een jong vrouwtje, dat was de boodschap die hem uit zijn narrige bui haalde. Hij knapte zienderogen op en wilde toen ook het buitenverblijf wel gaan verkennen.

Zwarte neushoorns staan bekend als niet makkelijk te houden dieren. Ze zijn opvliegend van karakter en leven in principe solitair. Alleen als het vrouwtje in cyclus is, zoeken ze elkaar op. Dat zal nog wel even duren voor Naima en Vungu, want Naima is pas twee jaar oud. Zwarte neushoorns worden tussen hun vijfde en zevende jaar geslachtsrijp. Blijdorp hoopt wel dat dit koppel in de toekomst kan bijdragen aan het fokprogramma van de zwarte neushoorn.

Op de foto een zwarte neushoorn in een andere dierentuin.