Reuzenratten in de toekomst?

13februari2014
Bron: scientias.nl
Ratten hebben de toekomst. Onderzoekers van de universiteit van Leicester voorspellen dat ratten zich zo goed aanpassen aan de verschillende plekken op de wereld dat ze misschien zelfs uit zullen groeien tot reuzenratten. Ze vullen de gaatjes in ecosystemen die ontstaan doordat diersoorten uitsterven.
Ratten zijn een voorbeeld van een diersoort die veel heeft gehad aan de mens. Wij hebben ze geholpen om zich over de wereld te verspreiden en de rat heeft zich succesvol aangepast aan nieuwe omgevingen. Ratten komen nu voor op veel - zo niet alle - eilanden wereldwijd en zijn daar weer lastig uit te roeien. Ze concurreren met inheemse soorten en winnen vaak die concurrentiestrijd. Soms leidt dat tot het uitsterven van inheemse soorten. De gaatjes die zo in ecosystemen ontstaat worden door de ratten gevuld. Wanneer de dieren gewend zijn aan die nieuwe rol, kan een evolutionaire aanpassing volgen. De onderzoekers uit Leicester vergelijken dit met de tijd van de dinosauriers. In het Krijt waren er ook zoogdieren, maar die bleven klein. Toen de dinosauriers weg waren evolueerden deze zoogdieren, soms tot zeer grote dieren als mammoeten en paarden. De verwachting is dat ratten gemakkelijk kunnen uitgroeien tot dieren ter grootte van de capybara, het grootste knaagdier wat nu leeft (80 kg). Wanneer er ruimte voor is in de ecosystemen, zouden ratten zelfs nog groter kunnen worden.
De onderzoekers geven wel ook aan dat het lastig is om precies te voorspellen hoe ratten zich gaan ontwikkelen. Dat is van veel factoren afhankelijk. Die factoren zullen verschillen tussen ecosystemen. Elk eiland kan zo gezien worden als een laboratorium voor de toekomstige evolutie. Er kunnen zo dikke, dunne, snelle, trage, woeste en waterratten ontstaan. En mogelijk zullen onze nakomelingen zich over vele jaren verbazen over de grote diversiteit aan nakomelingen van de gewone rat.