De boom in

12maart2014
Bron: scientias.nl
Welke dieren verwacht je zoal in een boom? Vogels natuurlijk, eekhoorns, beren, kameleons, slangen, uiteraard afhankelijk van de plaats van de boom. En krokodillen. Dat lijkt misschien vreemd, maar het is nu wetenschappelijk bewezen: krokodillen klimmen ook in bomen.
Er werd weleens melding van gemaakt, maar eerder was nog niet echt onderzocht of krokodillen in bomen klimmen. Van jonge dieren was weleens beschreven dat ze dit deden, in bosjes en riet klimmen, net zoals kameleons dat doen. En ook van uitgestorven krokodillen werd al langer gesuggereerd dat zij waarschijnlijk in bomen konden klimmen. Maar van de krokodillen die nu leven was nog nooit gedetailleerd beschreven hoe het met hun klimvaardigheden zat. Een wetenschappelijk paper in Herpetology Notes maakt dit nu helder. In dit paper zijn gepubliceerde informatie en anekdotes gebundeld en wordt verslag gedaan van eigen observaties. De onderzoekers zagen vier soorten krokodillen, afkomstig uit twee verschillende geslachten, in bomen klimmen. En dit suggereert dat klimmen heel normaal is onder krokodillen. De krokodillen kunnen wel enkele meters hoog klimmen. Jonge dieren komen doorgaans hoger, omdat ze lichter zijn.
Volgens de onderzoekers zijn er twee redenen waarom krokodillen in bomen klimmen. Ten eerste kunnen de dieren zo meer van de zon profiteren. Dit geldt vooral voor dieren die in dichtbeboste gebieden leven. Maan aangezien krokodillen ook ’s avonds en ’s nachts klimmen, moet er ook een andere reden zijn. En volgens de onderzoekers is die er ook: de dieren kunnen vanaf hun hoge plek beter hun leefgebied observeren.
Krokodillen hebben een lichaamsbouw die niet echt is aangepast aan het klimmen in bomen. Maar volgens de onderzoekers moet het vergeleken worden met een steile helling: zolang de tak maar breed genoeg is en niet te steil, lijkt het klimmen in een boom op het beklimmen van een helling.