Belastingvrije subsidie landbouwgrond

21december2005
Bron: LNV
Beheerders van landbouwgrond, die deze met behulp van subsidie hebben veranderd in natuurlijk gebied, hoeven geen inkomstenbelasting meer over die subsidie te betalen.
Voor de jaren 2000 en 2001 geldt met terugwerkende kracht een vrijstelling van 90%.
Vanaf 2002 geldt volledige vrijstelling; dus vanaf dat jaar hoeft over de ontvangen subsidie geen inkomstenbelasting meer te worden betaald.
Deze vrijstelling staat in de uitvoeringsregeling van staatssecretaris Wijn van Financiën in overeenstemming met de minster van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
De Europese Commissie heeft ermee ingestemd.
De Subsidieregeling Natuurbeheer is een belangrijk financieel instrument bij de omvorming van landbouwgrond in natuurlijk gebied. De regeling biedt financiële ondersteuning bij de ontwikkeling en instandhouding van bos- en natuurterreinen. Het onderdeel functiewijziging vergoedt waardedaling als de landbouwgrond permanent natuurlijk gebied wordt.
Wel moet de betreffende grond in het (natuur)gebiedsplan van de provincie worden aangegeven als “nieuwe natuur”.