Vrijhandelsakkoord tussen Verenigde Staten en Taiwan vooralsnog weinig kans

18januari2006
Bron: LBA actualiteiten
Er is voorlopig weinig sprake van een bilateraal vrijhandelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Taiwan.
De weinig behulpzame houding van Taipei tijdens de landbouwonderhandeling zijn voor de VS geen reden om toenadering te zoeken met Taiwan. Een positieve bijdrage in de Doha-onderhandelingen zou een van de wegingsfactoren zijn bij het selecteren van handelspartners. Duidelijk is, dat Taiwan niet aan deze eis voldoet.
Daarnaast moet Taiwan een aantal bilaterale problemen oplossen. Een doorn in het oog van de VS zijn met name het Taiwanese invoerverbod voor Amerikaanse rundvleesproducten. Sinds in december 2003 in de VS BSE is geconstateerd houden de Taiwanesen hun grenzen dicht. Zelfs ondanks dat wetenschappelijk is aangetoond dat de rundveeproducten veilig zijn, volgens de VS.
Een ander punt is de uitblijvende privatisering van de telecommunicatiesector. Ook heeft de regering niet de indruk dat het bedrijfsleven veel belangstelling heeft voor een vrijhandelsakkoord met Taiwan.
Beide landen hebben echter wel toegezegd dat onderhandeling voor het handels- en investeringsakkoord (TIFA) in voorjaar 2006 wel zullen worden hervat. Zo’n akkoord wordt doorgaans gezien als voorloper van een bilateraal vrijhandelsakkoord.