Desinfectiematten luchthavens

15februari2006
Bron: LNV
In een brief aan de Tweede Kamer heeft het ministerie van LNV onlangs afgeraden over te gaan tot het plaatsen van desinfecterende matten op vliegvelden.
De matten zouden insleep van de vogelgriep moeten voorkomen. De uitkomsten van een onderzoek waren echter reden af te zien van een positief advies voor het plaatsen van dit soort matten.
Argumenten hiervoor waren de volgende:
  • Uit de adviezen van Nederlandse en Europese veterinaire deskundigen kan worden geconcludeerd dat plaatsing van desinfecterende matten niet effectief werkt bij het weren van de vogelgriep;

  • De kans dat toeristen door pluimveemest hebben gelopen, en dat deze mest bij aankomst op een luchthaven nog aan hun schoeisel zit, wordt door deskundigen verwaarloosbaar klein geacht. Het risico van insleep van het vogelgriepvirus door reizigers ligt veel meer in het meenemen van levend pluimvee of levende vogels en pluimveeproducten;

  • Bij plaatsing van matten wordt geen rekening gehouden met het feit dat veel reizigers extra schoenen in hun bagage meenemen, en dat bovendien een groot deel van de reizigers niet rechtstreeks uit besmette landen komt;

  • Om eventueel aanwezig virus te doden, zo zeggen de deskundigen, dient het schoeisel eerst te worden gereinigd met water en zeep; vervolgens moeten de reizigers minimaal 10 minuten op de matten blijven staan voordat het desinfectiemiddel voldoende is ingewerkt. Deze procedure is vrijwel onuitvoerbaar.

  • Uit bovenstaande concludeert het kabinet dat plaatsing van desinfecterende matten op Nederlandse luchthavens niet zinvol is en slechts schijnzekerheid biedt.
    Het kabinet geeft daarom de voorkeur aan extra voorlichting en communicatie (door middel van internet, flyers en posters voor reizigers). Verder zal met alle betrokken partijen regelmatig overleg plaatsvinden over eventuele verbeteringen in de operationele uitvoering.