Biobenzine uit stro

01maart2006
Bron: LNV
Naar verwachting kan binnen nu en tien jaar op grote schaal biobenzine uit stro geproduceerd worden.
Auto’s zouden dan moeten kunnen rijden op een mengsel van 40% biobenzine en 60% gewone benzine.
In samenwerking met het energiebedrijf Elsam hebben wetenschappers van de Koninklijke Veterinaire- en Lanbouwhogeschool in Kopenhagen een techniek ontwikkeld die ethanol produceert uit stro. Bij dat proces wordt de ethanol drie- tot viermaal efficiënter ontwikkeld dan tot nu toe mogelijk was. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een techniek die gebaseerd is op het vloeibaar maken van stro met behulp van enzymen en een speciale roertechniek. Vervolgens wordt aan de vloeistof gist toegevoegd, hetgeen resulteert in alcohol die nagenoeg gebruiksklaar is. De kosten van een litertje biobenzine komen uit op ongeveer € 0.44.