WNF-Rangeractie: Red de haai...

15maart2006
Bron: Dierennieuws
Op 5 maart startte het Wereld Natuur Fonds de WNF-Rangeractie "Red de haai... uit het net!". Deze actie maakt deel uit van de WNF-bewustwordingscampagne "Kies voor een levende zee", die gelijktijdig op het Zandvoortse strand van start is gegaan.
Actie voor haaien blijkt hard nodig, want door visserij en bijvangst worden haaien over de hele wereld bedreigd. Jaarlijks komen bedoeld en onbedoeld ongeveer 100 miljoen haaien in visnetten terecht.

Hoogtepunt van de dag was het vormen van een groot, rood, levend hart van honderden kinderen en volwassenen op het strand. Met dit hart werd massaal de liefde aan de zee verklaard.
Met de actie wil het WNF de komende maanden geld inzamelen. De opbrengst van de Rangeractie is bestemd voor het helpen van vissers en regeringen over de hele wereld om de haaien te beschermen. Daarmee hoopt het WNF duurzame visserij te stimuleren en destructieve vismethoden en bijvangst tegen te gaan.
Zo is bijvoorbeeld voor de kust van West-Afrika een groot stuk zee uitgeroepen tot beschermd natuurgebied. Ook worden visnetten aangepast om ervoor te zorgen dat minder haaien hier per ongeluk in belanden. Behalve haaien profiteren ook veel andere zeedieren hiervan, zoals de zeeschildpad.