LNV ontwikkelt visie over paardenhouderij in landelijk gebied

29maart2006
Bron: LNV
Steeds vaker kopen particulieren kleine stukken landbouwgrond aan om als weiland te gebruiken voor paarden.
De paarden worden uit recreatief oogpunt gehouden of met de bedoeling om commerciële activiteiten te ontplooien (paardenfokkerij of het oprichten van een manege). Daarnaast komt het voor, dat bestaande veehouderijbedrijven omschakelen tot paardenhouderijbedrijven.

Steeds vaker vragen lokale en regionale bestuurders raad aan het ministerie van LNV over de inpassing van de paardenhouderij in het landschap. Om daar een goede reactie op te kunnen geven, ontwikkelt LNV de komende tijd een visie op de paardenhouderij in het landelijk gebied.
Op steeds meer plaatsen spelen paardensport en -recreatie een grote rol in het landschap. Het ministerie van LNV schat, dat in 2014 zelfs 15 tot 20% van het buitengebied door paarden zal worden benut. In veel regio's ontwikkelt deze sector zich tot een bedrijfstak van economische betekenis. De bedrijven hebben vaak een behoorlijke omvang, waarbij nieuwe gebouwen de openheid van het landschap kunnen aantasten.