Weidevogels beschermd, vos weer vogelvrij

12april2006
Bron: eerstekamer.nl
De Eerste Kamer heeft dinsdag 4 april ingestemd met een wijziging van de Flora- en Faunawet die het mogelijk maakt vossen te laten afschieten.
De fracties van PvdA, SP en GroenLinks zijn tegen deze wetswijziging.
Minister Veerman benadrukte dat het geen hobby van jagers is om vossen af te schieten, maar dat het om een beheersdaad gaat die zorgvuldig wordt uitgevoerd. Hij zei dat zo'n veertig procent van de slachtoffers onder beschermde diersoorten worden gemaakt door vossen. Door de wetswijziging worden weidevogels beter beschermd.

Mevrouw Slagter-Roukema (SP) kreeg de toezegging van de minister dat hij nog nauwkeuriger zal laten nagaan welke schade de vos precies aanricht.

PvdA-woordvoerder Eigeman maakte bezwaar tegen het ingrijpen van de regering in de uitvoering van de wet. Minister Veerman zei dat hij als rijksorgaan de taak heeft om weidevogels te beschermen.