Meer dan 100.000 ha aangewezen voor ganzen

27april2006
Bron: LNV
Minister Veerman heeft de Tweede kamer laten weten dat er meer dan 100.000 ha beschikbaar is voor de opvang van ganzen.
Met de inzet van de provincies, agrarische natuurverenigingen en terreinbeherende organisaties is de doelstelling van de 80.000 ha gehaald. De provincies hebben foerageergebieden aangewezen en een 1-jarige opvangovereenkomst afgesloten. Daarnaast is er ook nog eens 40.000 ha als opvanggebied voor ganzen aangewezen.
De kern van het ganzenbeleid ligt in het realiseren van 80.000 ha foerageergebied voor de opvang van ganzen in de winter. Hiervoor worden met grondgebruikers op vrijwillige basis overeenkomsten afgesloten. Buiten de aangewezen foerageergebieden is het toegestaan om ganzen te verjagen, mogelijk met behulp van afschot. Het doel van dit beleid is om de schade buiten de foerageergebieden te minimaliseren.
De kosten van het ganzenbeleid zijn geschat op 10 miljoen euro. Tot op heden zijn er voor ruim 6 miljoen euro overeenkomsten afgesloten met agrariërs en bedroeg de schade voor ganzen in 2005 ruim 3.5 miljoen euro. Daarmee blijven de kosten van het beleid tot op heden binnen de gestelde marges.