Nieuwe directeur Voedselkwaliteit en Diergezondheid LNV

10mei2006
Bron: LNV
Mevrouw mr. Alida Oppers (45) zal op 15 juni aantreden als nieuwe directeur bij de directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid in dienst bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Zij volgt de heer dr. ir. H. Paul op. Hij zal per 1 juni een functie uit gaan voeren als plaatsvervangend inspecteur-generaal bij het ministerie van VROM.