"Investeren in natuur en landschap moet nu gebeuren"

10mei2006
Bron: agriholland.nl
"Na alle goede voornemens voor het aanleggen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het aanwijzen van Nationale Landschappen komt het er nu op aan als wij natuur en landschap in Nederland goed willen beschermen en ontwikkelen".
Dat schrijft prof. mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van het Nationaal Groenfonds, in het jaarverslag 2005.

Van Vollenhoven schrijft in het voorwoord dat de plannen voor de bescherming van natuur goed op papier staan. Het ontbreekt echter nog aan heldere uitvoeringsstrategie, planologische duidelijkheid en voldoende budget.

De voorzitter van het Groenfonds geeft een drietal punten aan in het beleid voor natuur en het landelijk gebied; de toenemende rol van particulieren bij de aanleg van de EHS, de emancipatie van het landschap en de decentralisatie van het beleid in 2007. De decentralisatie van het beleid voor landschap en natuur krijgt vanaf 2007 vorm met het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en is cruciaal volgens Van Vollenhoven.

De aanleg van de EHS is vertraagd van gemiddeld 8.300 hectare natuuraanleg in de jaren 1998-2002 naar 5.700 hectare per jaar door teruggelopen investeringen van de overheid. Van Vollenhoven dringt er bij de overheid daarom op aan om grond te blijven aankopen voor natuurontwikkeling.
Jaarverslag van het Nationaal Groenfonds (pdf)