Apencultuur

30juli2014
Bron: artis.nl
Ook apen, in dit geval Japanse makaken, hebben hun eigen cultuur. Met cultuur wordt hier gedrag bedoeld wat is gekopieerd, en wat niet is vastgelegd in de genen. Bij de Japanse makaken gaat het om het wassen van hun voedsel.
In 1953 was er één Japanse makaak die zijn eten waste. Een aardappel die met zand bedekt was werd in zee gewassen om de zandkorrels weg te spoelen. Binnen enkele maanden hadden andere makaken van dezelfde groep dit gedrag overgenomen. Binnen tien jaar waste elke aap in die groep zijn eten. Ook de Japanse makaken (Macaca fuscata) in Artis wassen hun voedsel. Ze hebben dat geleerd van hun voorouders. Echt alle voedsel wordt gewassen, ook wanneer het niet onder het zand zit. Het gedrag is dus een gewoonte, een traditie geworden en hoort nu tot de cultuur van de Japanse makaak.