You've got the looks

30juli2014
Bron: scientias.nl, foto vanWilliam Allen/ Nature Communications
De ene diersoort is de andere niet. En verschillende soorten kunnen maar beter niet met elkaar paren, dit kan leiden tot onvruchtbaar nageslacht. Hoe zorgen soorten die behoorlijk op elkaar lijken en in hetzelfde gebied leven ervoor dat ze alleen paren met dieren van hun eigen soort?
Op Madagaskar komen meerkatten voor. Door evolutie zijn in verloop van tijd 26 soorten ontstaan die allemaal tot het geslacht van de echte meerkatten horen. De soorten zijn nauw aan elkaar verwant en leven ook nog eens bij elkaar in de buurt. In hun dagelijks leven komen ze elkaar geregeld tegen. Ze moeten er dus voor zorgen dat ze alleen paren met hun eigen soort. In de jaren tachtig vermoedde een zoöloog al dat het lag aan de verschillen in de gezichten van de meerkatten. Maar hij kon dit niet bewijzen. De hypothese van deze zoöloog werd weer uit de kast gehaald en met moderne technologie getoetst.
Verschillende soorten meerkatten werden nauwkeurig gefotografeerd. De foto’s werden gedurende 18 maanden gemaakt in verschillende gebieden. Speciale computerprogramma’s werden vervolgens op de foto’s losgelaten op zoek naar verschillen en overeenkomsten tussen de soorten meerkatten.
De onderzoekers ontdekten dat de verschillen tussen de gezichten echt groot zijn. Soorten die een leefgebied delen hebben bovendien de grootste verschillen tussen de gezichten, waardoor de kans om per ongeluk met een andere soort te paren zo klein mogelijk wordt.