Partij voor Dieren breekt landelijk door

24mei2006
Bron: Partijvoordedieren.nl
De Partij voor de Dieren zal zowel deelnemen aan de Provinciale verkiezingen (7 maart 2007) als aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 16 mei 2007.
De PvdD leden hebben dat tijdens het vijfde partijcongres besloten. De partij nam geen deel aan de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar.

Dit besluit werd genomen om alle inzet van de groeiende, maar nu nog buitenparlementaire partij te concentreren op de landelijke doorbraak.
Sinds haar oprichting in oktober 2002 heeft de PvdD een enorme groei doorgemaakt. Volgens peilingen heeft de partij inmiddels een kiezerspotentieel van 7-8%. Daardoor mag een positieve uitslag in beide verkiezingen verwacht worden. Zonder enige vorm van campagnevoering weet de PvdD een groot aantal kiezers aan te spreken.
In 2005 mocht zij al bijna evenveel nieuwe leden verwelkomen als gevestigde partijen zoals GroenLinks en PvdA. Dit zonder breed netwerk en overheidssubsidies waarover zittende partijen wel kunnen beschikken..

Een partij die het binnen het parlement opneemt voor de belangen van dieren is uniek. Daarnaast vormt het een omslagpunt binnen de wereldwijde emancipatiebeweging voor de rechten van het dier.
Daar waar het welzijn van dieren voor andere partijen slechts als bijzaak wordt gezien, stelt de Partij voor de Dieren de verbetering van de positie van het dier centraal. Ze doet dat in een beschavingsoffensief dat een einde moet maken aan alle vormen van wettelijk toegestane dierenmishandeling in de bio-industrie, proefdiercentra, natuurgebieden en tal van andere terreinen.
Partij voor de Dieren