Genenbank voor authentieke bomen en struiken

24mei2006
Bron: DN
Staatsbosbeheer heeft van bijna 60 van de 114 soorten inheemse bomen en struiken oude, exemplaren gevonden, vermeerderd en geplant in natuurgebied Roggebotzand in Flevoland.
Op dit moment bestaat minder dan 5% van de vegetatie van Nederland uit oorspronkelijke vegetatie. Toch is inheems materiaal ivan groot belang voor de kwaliteit van ecosystemen.
In de natuur zijn de verschillende dieren en planten sterk van elkaar afhankelijk. Ecologische processen raken al snel verstoord bij veranderingen in bijvoorbeeld tijdstip van uitloop, bloei of groei.

Met de genenbank kunnen natuurgebieden in Nederland weer voorzien worden van oorspronkelijke bomen en struiken. Daardoor wordt het mogelijk bomen en struiken te behoeden voor uitsterven.
'Bronnen voor nieuwe natuur' is daarmee een belangrijk instrument om het biodiversiteitbeleid van Nederland uit te voeren. Het ministerie van LNV heeft de genenbank daarom medegefinancierd. Het bos waarin 'Bronnen voor nieuwe natuur' is gerealiseerd is voor het publiek toegankelijk. Door een wandelpad en informatiepanelen kunnen bezoekers dit unieke stukje natuurlijk erfgoed zelf ervaren.
Staatsbosbeheer