Meer ambitie nodig voor agrarische ondernemers in landelijk gebied

07juni2006
Bron: LTO
De toekomst van het landelijk gebied hangt in sterke mate af van agrarische bedrijvigheid en de concurrentiekracht van bedrijven.
Als belangen van natuur en milieu gaan overheersen en niet zorgvuldig met andere worden afgewogen, komt de toekomst van land- en tuinbouw in het geding. En daarmee ook die van het landelijk gebied. In nieuwe plannen voor het landelijk gebied is meer ambitie nodig om perspectief te bieden aan agrarische ondernemers. Aldus LTO-bestuurder Jan Heijkoop.

Provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties gaan zich meer dan voorheen bemoeien met de veranderingen en toekomst van het landelijk gebied. Sterke agrarische bedrijven vormen de basis van een vitaal platteland, stelt LTO. Door de groeiende internationale concurrentie en teruglopende Europese ondersteuning zal de economische druk op bedrijven toenemen.

Heijkoop; “De overheid moet de economische ontwikkeling van land- en tuinbouw niet alleen scherp volgen, maar zonodig ook actie nemen om die te versterken.”