Gezelschapsdier verdringt landbouwhuisdier

21juni2006
Bron: Agriholland/ Wageningen UR
Het aantal gezelschaps- en hobbydieren in Nederland stijgt. Er zijn bijna 31 miljoen gezelschapsdieren.
Daarvan zijn meer dan 3 miljoen katten en nog eens 5 miljoen hobbydieren. Tegelijk daalt het aantal professioneel gehouden landbouwhuisdieren, zoals melkkoeien.

Meer dan de helft van het aantal huishoudens in Nederland telt één of meer gezelschapsdieren. In huishoudens met kinderen is dat zelfs 77%. Het aantal houders van gezelschapsdieren en hobbydieren is inmiddels 10 keer zo hoog als het aantal beroepsmatige dierhouders. Tegelijk is het aantal melkkoeien gedaald, terwijl de melkproductie per koe steeg. Het aantal varkens en kippen is eerst sterk gestegen en daarna afgenomen. Door schaalvergroting is nog minder dan 20% van de bedrijven over sinds 1975.

Het welzijn van de dieren vormt in toenemende mate een zorg, aldus
prof. Stassen. "Gezelschapsdieren worden vaak impulsief aangeschaft, waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met de behoeften voor huisvesting en verzorging". Ook voor hobbydieren zijn de omstandigheden lang niet altijd gericht op de behoeften van de dier: "Regelmatig worden varkens en paarden afzonderlijk gehouden, terwijl het groepsdieren zijn", aldus de hoogleraar.