Veerman stelt 35 miljoen euro beschikbaar voor visserij

05juli2006
Bron: LNV
De visserijsector staat voor een zware veranderopgave. Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de komende drie jaar ongeveer 35 miljoen euro te besteden voor herstructurering van de Noordzeevisserij.
Verder besteedt Veerman 0,5 miljoen euro aan proefprojecten ten behoeve van kostenbesparing en verduurzaming. Ook stelt hij een Visserij Innovatieplatform in om de zoektocht naar perspectiefvolle innovaties te ondersteunen.
Dit schrijft minister Veerman in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op het rapport 'Vissen met tegenwind' van de Task Force Duurzame Noordzeevisserij. De breed samengestelde Task Force kreeg de opdracht een economisch en ecologisch duurzaam perspectief voor de Noordzeekottervloot te ontwikkelen.
Veerman stelt 0,5 miljoen euro beschikbaar voor proefprojecten die binnen twee tot drie maanden resultaat moeten boeken op het gebied van kostenbesparing, vermindering van de negatieve effecten op de natuur en verhoging van de kwaliteit (door bijvoorbeeld lichter vistuig). De projecten worden door groepen vissers uitgevoerd.
De minister is het eens met de Task Force dat een teveel aan regels de dynamiek in de sector beperkt en belemmerend is voor vernieuwing. Duurzaam ondernemerschap moet maximale ruimte krijgen. Veerman zal zich dan ook inzetten voor minder en betere regels en het verlagen van de administratieve lasten. Hij verbindt daar echter wel de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen aan en naleving van bestaande afspraken en regels.