Terug in Nederland; de wilde kat

05juli2006
Bron: ANP
Na vele eeuwen van afwezigheid is de wilde kat min of meer terug in Nederland. Uit nader onderzoek van drie waarnemingen uit de periode 1999 tot en met 2004 is gebleken dat het om (Felis silvestris silvestris) gaat; de Europese wilde kat.
De eerste twee keer is er een dood dier gevonden, een mannetje (Nijmegen in 1999) en een vrouwtje (Vaals in 2002). De laatste keer betrof het een jong levend mannetje. Op 1 maart 2004 werd het dier bij Heeze gevangen. Het bleek eind juli 2003 vanuit de Vogezen (Frankrijk) door Nederlanders te zijn meegenomen, die dachten dat het om een jong (10-12 dagen oud) huiskatje ging. Na een half jaar liep hij van huis weg. Op 1 maart werd het dier in Heeze gevangen. Na onderzoek en het afnemen van DNA-materiaal is hij vrijgelaten.
Wilde katten planten zich momenteel waarschijnlijk niet voort in Nederland. Er zijn echter aanwijzingen dat de diersoort al wel in het land is of vlak over de grens in de buurlanden. Wilde katten waren na de Romeinse tijd niet meer in Nederland gezien. Waarschijnlijk werd ontbossing, klimaatsverandering en jacht in het begin van onze jaartelling de dieren fataal.