Blauwtong

29augustus2006
Bron: LNV
Op zestien locaties in Zuid-Limburg is de dierziekte blauwtong vastgesteld. Het gaat om zowel beroeps- als hobbymatig gehouden herkauwers.
Voor heel Nederland geldt momenteel een exportverbod voor levende herkauwers (onder andere runderen, schapen en geiten) en levende producten van deze dieren (sperma, eicellen en embryo's). Aanvullende maatregelen gelden voor gebieden tot minimaal 150 kilometer rond de besmette bedrijven. Ook in aangrenzende gebieden in België en Duitsland is blauwtong geconstateerd.

Blauwtong is een virusziekte bij herkauwers. Vooral schapen kunnen er ernstig ziek van worden of eraan sterven. Andere herkauwers (runderen, geiten, kamelen en wilde herkauwers) kunnen wel met het virus worden besmet, maar worden meestal niet ziek. Blauwtong wordt overgebracht door bepaalde insectensoorten, niet door contact tussen herkauwers onderling. De ziekte is ongevaarlijk voor dieren die geen herkauwers zijn. Honden, katten en ook mensen kunnen er dus niet ziek van worden.

De meest voorkomende verschijnselen zijn bij schapen zeer hoge koorts en ontstekingen van de mond en tong. Ook kunnen de schapen kreupel worden door ontsteking aan de klauwen.

In Nederland zijn insectensoorten waargenomen die het virus kunnen overdragen. Op 17 augustus 2006 is de ziekte zelf hier voor het eerst vastgesteld. De incubatietijd bedraagt vijf tot twintig dagen.