Ooi verlicht pijn bij lam

25mei2011
Bron: sciencedaily.com
Door de ooi bij het lam te laten wanneer deze stressvolle en/of pijnlijke handelingen moet ondergaan, zoals het indoen van een oormerk, kan de pijn bij het lam verlicht worden. Ook moet stress bij de ooi rond de geboorte zoveel mogelijk vermeden worden.
Bij mensen en bij ratten was al eerder aangetoond dat de aanwezigheid van de moeder de effecten van nare ervaringen kan verlichten. Nu is in een Noors onderzoek aangetoond dat ook bij schapen dit zo werkt.
De relatie tussen moeder en jong is bij schapen van groot belang voor de ontwikkeling van het jong en van het zich wel bevinden. Toch was er nog niet veel bekend over het effect van de aanwezigheid van de ooi wanneer het jong negatieve ervaringen opdoet.
In een eerste experiment bleek de nabije aanwezigheid van de ooi te leiden tot een lagere gevoeligheid bij het lam voor schadelijke temperaturen. In een ander experiment werd aangetoond dat de ooi bij haar lam een gedragsverandering opmerkte wanneer deze pijn had, maar dat immunologisch veroorzaakte stress of stress door sociale isolatie bij het lam niet door de ooi opgemerkt werden. In een laatste experiment werd aangetoond dat ooien die stress ondervonden rond de geboorte, hun lammeren meer verzorgden na de geboorte. Wanneer de lammeren één maand oud waren, waren zij angstiger voor mensen.

Al met al werd geconcludeerd dat ooien ongemak en pijn voor hun lammeren verlichten en hun nageslacht helpen met negatieve ervaringen om te gaan. Praktische adviezen naar aanleiding van dit onderzoek zijn om de ooi rond de geboorte zoveel mogelijk vrij van stress te houden en om ooien dicht bij hun lammeren te laten wanneer deze pijnlijke handelingen moet ondergaan.