Pesticide, Veterinary and Other Residues in Food

06december2006
Bron: woodheadpublishing.com
Een overzicht van recent onderzoek naar de risico's van pesticiden, geneesmiddelen en andere chemicaliën in diervoeders.
Deel één van het boek behandelt het risicomanagement in verschillende hoofdstukken over carciogene stoffen, good agricultural practice and HACCP systemen. Daarbij komen methoden aan bod om een snelle analyse uit te voeren.

Deel twee gaat in op de geneesmiddelen, en is met name gericht op toxicologie en veiligheid.

Deel drie behandelt de pesticiden met hoofdstukken over detectiemethoden van
fungiciden en herbiciden. Daarnaast wordt een aantal andere pesticiden besproken zoals antropogene stoffen, stoffen die de hormoonbalans verstoren, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, dioxinen en gechloreerde biphenylen.

Het boek “Pesticide, veterinary and other residues in food” is een handboek voor diegene die te maken hebben met het waarborgen van voedselveiligheid.

Auteur: D.H. Watson, 2004
Pagina’s: 704
ISBN: ISBN 1 85573 734 5
boek bestellen