Salamanders

10december2008
Bron: S. Bogaerts
Dit boek over salamanders is het resultaat van een bundeling van de kennis en ervaring van vier experts. Elk van deze experts heeft specifieke kennis over bepaalde soortgroepen. Het boek verschaft basisinformatie voor het houden en kweken van salamanders.
De makers hebben dit boek geschreven om een leemte op te vullen in het Nederlandstalig gebied. De salamanders die in het boek aan bod komen zijn de soorten die momenteel het meest worden gehouden en aangeboden.
Twee onderdelen zijn te onderscheiden in het boek. Het eerste deel is een algemeen deel over salamanders. Dit bestaat uit de hoofdstukken taxonomie en systematiek, biologie (metamorfose, huid, voeding, voortplanting) en salamanders in het terrarium. In dit laatste hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op de huisvesting van de salamanders, de kweek, voedselverstrekking en salamanders en de wet.
Het tweede deel is een bundeling van care sheets van 35 soorten salamanders. Naast de gedetailleerde beschrijving van een soort bevat deze care sheet informatie over huisvesting (grootte terrarium, inrichting, temperatuur, etcetera).
Het boek heeft een A4 formaat en bevat diverse tabellen en foto’s. Een deel van deze foto’s is zwart-wit, maar er zijn ook 11 pagina’s met kleurenfoto’s toegevoegd waarop de prachtige kleuren van de salamanders goed te zien zijn.

Titel: Salamanders, biologie – huisvesting - kweek
Auteurs: Frank Pasmans, Sergé Bogaerts, Henk Wallays en Henry Janssen.
Met voorwoord van Max Sparreboom


Door sponsoring van de Salamandervereniging (www.salamanders.nl) en Ecology Projects van Peter de Batist (www.peterdebatist.be) is de verkoopprijs van dit boek slechts 8 euro. Voor verzending komen hier 3 euro aan verzendkosten bij.

Het boek kan besteld worden door 11 euro (8 plus 3 euro verzendkosten) over te maken op bankrekening 10.11.10.936 van S. Bogaerts te Nijmegen onder vermelding van salamanderboek. Hierbij moet dan ook nog het postadres vermeld worden.

Voor meer informatie:
Sergé Bogaerts
Honigbijenhof 3
NL-6533 RW Nijmegen
Tel: +31-243558806
s-bogaerts@hetnet.nl