Stereotypic Animal Behaviour - Fundamentals and Applications to Welfare

26mei2010
Natasja Gianotten
Afwijkend (stereotiep) gedrag komt voor bij miljoenen productie-, dierentuin-, proef- en gezelschapsdieren. Het is te zien bij 'ijsberende' grote katachtigen, kribbebijtende paarden, laboratoriummuizen die 's nachts eindeloos rondjes springen en kettingzuigende varkens.
Officieel heet deze versie een tweede druk (de eerste kwam in 1993 uit) maar het is meer een compleet herschreven versie. Meer dan dertig auteurs hebben meegewerkt aan dit boekwerk waarin de meest recente kennis op het gebied van stereotiep gedrag staat.
De oorzaak en behandeling van omgevings-gerelateerd stereotiep gedrag zijn de focus van dit boek. De gevolgen van dit gedrag voor dierenwelzijn en functioneren van het brein worden ook aangehaald. In de eerste hoofdstukken wordt, vanuit een ethologisch perspectief, het effect van gevangenschap op het normale diergedrag behandeld. Vervolgens wordt het effect van chronische stress en een verarmde omgeving op het brein bekeken. Dan wordt ingegaan op manieren waarop omgegaan kan worden met stereotiep gedrag, variërend van omgevingsverrijking tot farmaceutisch ingrijpen. En tenslotte wordt aandacht besteed aan de toekomst: waar moet nog nader onderzoek naar gedaan worden.

De doelgroep zijn onderzoekers en (laatstejaars) studenten in de richtingen diergedrag en –welzijn, zoötechniek en diergeneeskunde, vergelijkende psychologie en neurowetenschappen. Bij het boek hoort ook een site waarop samenvattingen van de hoofdstukken staan en veel illustraties en video’s die bij de hoofdstukken horen.


Stereotypic Animal Behaviour – Fundamentals and Applications to Welfare
Georgia Mason en Jeff Rushen (eds)
Uitgever: CABI, 2e druk, 2006
ISBN-10: 0851990045
ISBN-13: 978-0851990040
G. Mason en J. Rushen
Link naar de site die bij het boek hoort.