Stichting Zeldzame Huisdierrassen

25juni2008
Bron: SZH
De SZH richt zich op behoud van diversiteit onder (landbouw)huisdieren en met name op het in stand houden van traditionele Nederlandse rassen. Ook wordt het houden van deze rassen gestimuleerd.
In 1976 is de SZH opgericht omdat de variatie onder de landbouwhuisdieren in Nederland verminderde. Diverse oorspronkelijk gebruikte rassen dreigden uit te sterven. Bij deze zeldzame rassen kan gedacht worden aan de Blaarkop en de Lakenvelder koe, de landgeit, verschillende heideschapen, Groninger en Gelderse paarden en de Friese Stabij (hond).

De SZH wil zeldzame Nederlandse huisdierrassen voor het nageslacht bewaren. De volgende redenen zijn van belang:
Praktische betekenis: ze vormen een reservoir van erfelijke eigenschappen die van nut kunnen zijn als door veranderde vragen vanuit de landbouw of de maatschappij de ver doorgefokte huidige rassen aan deze eisen niet meer kunnen voldoen. Bovendien zijn ze praktisch van belang omdat ze vaak weinig eisen stellen aan hun omgeving en daardoor geschikt zijn voor gebruik bij het beheer (begrazing) van natuurterreinen. Deze rassen zijn ook vaak zeer geschikt voor de biologische landbouw.
Cultuurhistorische waarde: ze vormen een bron van biologische verscheidenheid en laten zien welke variatie aan rassen onze voorouders met gerichte selectie en fokkerij hebben bereikt.
Recreatieve waarde: ze vertonen een rijke variatie aan vormen en kleuren en zijn daardoor bij uitstek geschikt om in te zetten in landschappen, parken, recreatiegebieden en op kinderboerderijen.
Wetenschappelijke waarde: ze geven inzicht in landbouwmethoden uit vroeger tijden (in combinatie met archeologische vondsten).

De SZH heeft zelf geen dieren in eigendom. De SZH is een kenniscentrum en richt zich op informatievoorziening aan fokkers en beleidsmakers en op coördinatie van activiteiten.
Fokcentra kunnen het predikaat “Erkend Fokcentrum” krijgen. Verder wordt er voorlichting gegeven en staat de stichting met een informatiestand op beurzen en manifestaties. Ook zijn er drie, door de stichting erkende, Educatieve Centra.

Op de site van de SZH staat veel informatie over de zeldzame huisdierrassen, er zijn werkbladen voor gebruik in het onderwijs en er staat informatie bij voor liefhebber die zelf zeldzame huisdieren willen houden (oa wet- en regelgeving).

Zeldzame huisdierrassen: het behouden waard!
Kijk ook eens rond op de site!