The Rat

17februari2010
Source: AldineTransaction, 2008
Dit keer geen boek over rattengedrag in het bedrijfsleven, maar over het gedrag van echte ratten. Er is veel onderzoek gedaan naar het gedrag van ratten. Het gaat hier om de Rattus Norvegicus, oftewel de bruine rat.
Veel van deze onderzoeken zijn gebruikt als onderbouwing van de onderwerpen in dit boek. Erg interessant voor de doorgewinterde rattenliefhebber.

In het boek worden onderwerpen behandeld, zoals territoriaal gedrag, eetgedrag, sociaal en voortplantingsgedrag, de analyse van instinct, de analyse van aangeleerd gedrag, motivatie en drive en de werking van de hersenen in relatie van gedrag.

Alle facetten van rattengedrag worden duidelijk uitgelegd, soms voorzien van figuren en foto’s ter verduidelijking. Ook stereotype gedrag en abnormaal gedrag komen aan de orde. Daar waar nodig worden ook fysiologische processen uitgelegd. Gedrag staat namelijk niet los van fysiologie, maar is een reflex op de werking van alle organen.


The Rat. A Study in Behavior.
S.A. Barnett
AldineTransaction (2008)
Library of Congress Catalog Number: 2206052670
ISBN: 978-0-202-30977-4