The trade in wildlife

25juni2008
Earthscan Publications Ltd, 2003
Regulering van de handel van in het wild levende planten en dieren faalt. Steeds meer planten- en diersoorten wordt met uitsterven bedreigd ondanks kennis over de problematiek en wereldhandelsverdragen. Inzicht in het hoe en waarom is nodig.
Dit boek biedt een kritische beoordeling van hoe de handel in wilde dieren en planten is geregeld en hoe deze regels worden nageleefd, gecontroleerd en, vaak, genegeerd. Aan de hand van een aantal case studies en een vergelijk met de handel in andere illegale producten (zoals drugs, hout en antiek) worden de zwakte plekken van het huidige systeem bloot gelegd. Ook wordt zo duidelijk gemaakt hoe natuurbescherming ondersteund kan worden door handelsverdragen in plaats dat ze erdoor ondermijnd wordt.

In het eerste deel wordt een achtergrond geschetst. Wat en hoe uitgebreid is de legale en illegale handel in in het wild levende planten en dieren. In deel 2 worden verschillende systemen uitgewerkt zoals CITES en de handelsverdragen in de Europese Unie. Enkele case studies worden uitgewerkt in het derde deel van het boek. Dit zijn bijvoorbeeld bushmeat, olifanten stroperij en de handel in krokodillen. In deel 4 tenslotte wordt de illegale handel in andere produkten beschreven. Het boek sluit af met een hoofdstuk met conclusies en aanbevelingen.


The trade in wildlife
Sara Oldfield (ed)
ISBN 1 85383 954 X (paperback)
ISBN 1 85383 959 0 (hardcover)