Uilenvlucht

28april2010
Bron: Uitgeverij KNNV, 2004
Veel mensen vinden uilen geheimzinnig en mysterieus. Uilen zijn ook een symbool van wijsheid. De Griekse godin Athene had een wijze uil. De sneeuwuil Hedwig uit de Harry Potter boeken is zeer bekend en mede door haar staan uilen opnieuw in de belangstelling.
Uilen zijn ook nog een zeer fascinerende roofvogels. In dit boek wordt uitleg gegeven over de uilensoorten die in Nederland en Europa leven. Eerst worden de leefwijze en de fysieke kenmerken van uilen uitgelegd. Hier komen de oorpluimpjes, de scherpe klauwen, de felle ogen, de uilskuikens en de uilenballen aan bod. Ook wordt uitgelegd hoe uilen in het donker kunnen jagen. Na deze algemene inleiding worden acht uilensoorten die in Europa voorkomen uitvoeriger beschreven. Verder staat in de boek beschreven hoe uilenkasten gebouwd kunnen worden en wordt er dieper ingegaan op de bescherming van uilen. Het houden van uilen als huisdier wordt overigens afgeraden. Dit dreigt in Engeland populair te worden, samen met de populariteit van de Harry Potter boeken.

Het boek is geïllustreerd met foto’s en mooie collages van uilen. Dit boek is bedoeld voor kinderen vanaf 11 jaar, maar ook oudere jeugd kan er zeker plezier aan beleven!

Uilenvlucht
Auteur: S. Halewijn, Illustrator: F. Geven
Uitgeverij KNNV, 2004
ISBN10: 9050111947
ISBN13: 9789050111942