Van dieren moet je het hebben

11november2005
Bron: DierenNieuws
Dieren kunnen ziekten overbrengen op mensen. Vogelgriep is een van de infectieziekten die door gewervelde dieren op mensen kan worden overgebracht. Zoönosen komen echter veel vaker voor. Denk aan de Salmonella-infectie, kattenkrabziekte en de ziekte van Lyme.
Een aantal ziekten kunnen door direct contact van dieren op mensen worden overgedragen. Dit zijn voornamelijk ziekten die worden veroorzaakt door virussen, bacteriën, schimmels, mijten en wormen. Andere ziekten worden overgedragen met tussenkomst van een ziektedrager. Vooral muggen, teken en ratten staan bekend om het overdragen van ziekten. Ten slotte zijn er ook nog een aantal ziekten die je op kunt lopen door de consumptie van dierlijke producten. Hierbij is te denken aan bijvoorbeeld Creutzfeldt-Jakob door het eten van rundvlees dat besmet is met BSE.

Geschat wordt, dat in Nederland jaarlijks bij ruim 1000 patiënten echt een zoönose gediagnosticeerd wordt. Daarbij gaat het dan voornamelijk om bacteriële ziekten, zoals de ziekte van Lyme en de papegaaienziekte. Gemiddeld bedraagt het aantal sterfgevallen uiteindelijk enkele tientallen als gevolg van een zoönose. Het merendeel wordt dan echter veroorzaakt door voedselinfecties (Salmonella).
Risicogroepen komen met name voor in hoek van beroepsgroepen. Boswachters, slagers en veehouders lopen een groter risico om een zoönose te krijgen. Verder lopen ook mensen met een verminderde weerstand, (kinderen, bejaarden en zieken)een groter risico. Hoe groot de bedreiging is van zoönosen voor de volksgezondheid in ons land is, is niet bekend. Er wordt namelijk nog geen duidelijke registratie bijgehouden. Daarnaast is het moeilijk om een volledig beeld te krijgen omdat niet iedereen ziek wordt na een infectie.

Voor wie meer wil weten over dit onderwerp is het naslagwerk “Van dieren moet je het hebben:” Een boek over de invloed van dieren op de menselijke gezondheid. Dit naslagwerk geeft een overzicht van zoönosen, ziekten die dieren op mensen kunnen overbrengen. Ziekteverschijnselen, diagnose, behandeling, spreiding en preventie komen per ziekte aan bod.

H. Relou en T. den Boon, 2005
Pagina’s: 144
ISBN: 90-215-4365-6