Veldgids Exoten

12maart2014
Uitgeverij: KNNV Uitgeverij, 2013
Exoten zijn planten en dieren die hier van oorsprong niet thuishoren. Sommige soorten zijn echter al zo lang in ons land te vinden, dat we ons helemaal niet meer realiseren dat het exoten zijn. In deze Veldgids Exoten ...
worden de 150 invasieve soorten beschreven die in Nederland de meeste impact hebben en schade veroorzaken.
Nijlganzen, Coloradokevers, boktorren en vogelkers zijn allemaal exoten. In de gids wordt uitgelegd waar deze en andere exoten oorspronkelijk vandaan komen en hoe ze hier zijn beland. Dat kan bijvoorbeeld via ballastwater wat schepen elders innemen en hier lozen. Dieren kunnen meegenomen worden, al dan niet bewust, in schepen of auto’s. En zaden van planten kunnen via kleding of de vacht van dieren grote afstanden reizen.
Exoten hebben vaak een negatieve invloed op de lokale flora en fauna en biodiversiteit, en soms ook op onze gezondheid en economie, bijvoorbeeld als er bestrijding nodig is. Maar in sommige gevallen zijn ze ook een verrijking. Al deze aspecten, waaronder ook impact, schade, beheer, beleid en risicoanalyse komen in de Veldgids Exoten aan bod.

De gids is echt bedoeld als naslagwerk voor ecologen, beheerders en douanemedewerkers. Maar ook in het onderwijs kan de gids gebruikt worden. En de natuurliefhebber die zich afvraagt waar een dier- of plantensoort vandaan komt, kan er ook mee uit de voeten.


Titel: Veldgids Exoten
Auteur: Rob Leeuwis ism Arjan Gittenberger ea
Uitgeverij: KNNV Uitgeverij, 2013
ISBN: 978 90 5011 433 2