Archaeopteryx; Veterinaire vereniging voor vogels en bijzondere dieren

12september2006
Bron: Archeopteryx
Steeds vaker zijn reptielen, vogels, vissen, konijnen en diverse knaagdieren te zien in het huisbeeld van een gezin.
Daarom probeert Archaeopteryx dierenartsen en studenten diergeneeskunde maar ook andere geïnteresseerden van informatie te voorzien over deze dieren. Daarnaast vindt de vereniging het belangrijk studiemateriaal te verbreden en daardoor tevens de meer exotische dieren in het studieplan te krijgen. De toekomstige dierenarts zal deze dieren hiermee op een goede manier kunnen behandelen.

Om haar doelen te verwezenlijken brengt de vereniging vijf maal per jaar een veterinair wetenschappelijk tijdschrift uit, Archaeopteryx Veterinaris. Hierin worden diverse artikelen gepubliceerd, geschreven door studenten, dierenartsen en andere belangstellenden. De artikelen handelen over opvang, verzorging, huisvesting, ziekteleer en andere onderwerpen op het gebied van vogels en bijzondere dieren.
Verder organiseert Archaeopteryx jaarlijks een infomarkt. Op elke derde woensdag van oktober worden verenigingen en bedrijven in de mogelijkheid gesteld studenten en belangstellenden te informeren over hun doelgroep of product.

Archaeopteryx is ontstaan om kennis te verbreden op het vlak van vogels en bijzondere dieren. De vereniging telt vijf werkgroepen die in het logo verwerkt zijn, te weten: wildlife, reptielen, aquafauna, vogels en knaagdieren, konijnen en fretten.
In de afgelopen anderhalf jaar mag de vereniging zich verheugen in toegenomen populariteit. Iets dat duidelijk wijst op een constante behoefte aan meer informatie.
De vereniging telt op dit moment zo’n 300 leden.
Archaeopteryx