Natuurmonumenten

10oktober2006
Bron: Vereniging Natuurmonumenten
Natuurmonumenten stelt natuur, landschap en cultuurhistorie veilig door gebieden aan te kopen, te beheren en te beschermen, voor nu en voor de toekomst. Natuurmonumenten kan haar werk doen dankzij ruim 600 enthousiaste medewerkers en ongeveer 1.700 vrijwilligers.
In 1905 is de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten opgericht. Om te voorkomen dat de gemeente Amsterdam het Naardermeer zou gebruiken als vuilstortplaats, werd dit gebied als eerste door de vereniging opgekocht.

Natuurmonumenten stelt natuur, landschap en de daarmee samenhangende cultuurhistorie veilig door gebieden aan te kopen en te beheren. Daarbij staat voldoende ruimte voor de natuur in al haar verschijningsvormen centraal.
Verder biedt de vereniging op allerlei manieren gelegenheid om actief in contact te komen met natuur en landschap. Zodat de mens zich, mede dankzij de inzet van Natuurmonumenten, bewust wordt van de waarde die de natuur heeft.

Op haar website heeft Natuurmonumenten een activiteitenkalender met een lijst van diverse uitstapjes in verschillende natuurgebieden door heel Nederland. Zo is er op zaterdag 14 oktober een eendenkooi-excursie bij het Naardermeer en op zondag
15 oktober een paddelstoelen tocht naar het Wormer- en Jisperveld.