Amivedi

20juni2007
Bron: amivedi.nl
Regelmatig worden er huisdieren vermist of gevonden. Een hond die langs de snelwel loopt hoeft niet uit de auto gezet te zijn, hij kan ook zelf een ommetje gemaakt hebben vanaf een parkeerplaats of vanuit het bos. Een magere poes die ergens rondloopt ....
hoeft niet een verwaarloosd dier te zijn, het kan ook een ouder dier zijn dat verdwaald is. In deze en andere gevallen hoort het dier bij iemand en die persoon wil zijn of haar huisdier graag weer terug.

Stichting AMIVEDI (werknaam Amivedi-Nederland) is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Amivedi-Nederland bestaat al bijna 75 jaar. In die tijd heeft zij veel ervaring opgedaan en veel contacten opgebouwd. Daardoor is de kans groot dat een vermist of gevonden huisdier weer bij de eigenaar terugkomt.

Amivedi-Nederland werkt met meer dan 100 hulpposten, verspreid over het land. Er is dus altijd wel een hulppost bij u in de buurt. Daarnaast is er ook een landelijk telefoonnummer waarop u terecht kunt:

0900-AMIVEDI (0900-2648334)

Huisdieren opnemen doet Amivedi-Nederland niet. Daarvoor zijn andere instanties.

Hoe werkt het?

Wanneer een huisdier vermist is of iemand een verdwaald dier heeft gevonden kan er contact opgenomen worden met de dichtstbijzijnde AMIVEDI post. Een vrijwilliger van AMIVEDI legt uit wat het beste gedaan kan worden. De gegevens van het dier worden zo nauwkeurig mogelijk geregistreerd. Een goed signalement is dus heel belangrijk. Soms kan er ook een foto opgestuurd worden. De AMIVEDI-medewerker zal u ook een aantal tips en aanwijzingen geven. Die kunnen u helpen bij het terugvinden van uw dier of bij het opsporen van de eigenaar.

Amivedi-Nederland werkt samen met bijvoorbeeld dierenasiels, dierenambulances, dierenartsen en politie. Daardoor kan de eigenaar vaak weer snel met zijn dier in contact worden gebracht. Daarnaast hebben veel AMIVEDI-posten de medewerking van plaatselijke of regionale media. Hierdoor komen de meldingen onder de aandacht van een groot publiek. Dat maakt de kans op een snelle hereniging nog groter.

Dit alles gebeurt kosteloos. Het werk van Amivedi-Nederland wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van donateurs die € 5,00 of meer per jaar overmaken en van giftgevers die een eenmalige bijdrage storten. Het werk van Amivedi-Nederland wordt niet gesubsidieerd.