Alertis

09januari2008
Bron: Alertis

Alertis, stichting voor beer- en natuurbescherming. Alertis, initiatiefnemer van Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen, zet zich in voor een beter leven voor beren in gevangenschap en in het wild.

Over de hele wereld worden beren mishandeld en misbruikt, veelal voor menselijk vermaak. Daarnaast wordt de natuurlijke leefruimte van de beer steeds kleiner en verschillende populaties wilde beren worden met uitsterven bedreigd. Om het voortbestaan van beren en hun leefomgeving in de toekomst te garanderen werkt Alertis aan:

  • het uitvoeren, begeleiden en ondersteunen van natuurbeschermingsprojecten;
  • voorlichting en educatie over de bedreigingen waar beren aan blootstaan en projecten waar de stichting mee bezig is;
  • het uitvoeren, begeleiden en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ethologie (gedrag), ecologie (de beer en zijn leefomgeving) en diergeneeskunde;
  • het uitvoeren, begeleiden en ondersteunen van welzijnsprojecten: creatie van opvangmogelijkheden voor misbruikte beren en het verbeteren van de leefomstandigheden van de beren in gevangenschap.
Meer informatie op de site