Stichting KonijnenBelangen

30april2008
Bron: Konijnenbelangen
Konijnen worden gezien als hele makkelijk te houden huisdieren. In de praktijk blijkt dat veel konijneneigenaren maar ook dierenwinkels, fokkers en zelfs dierenartsen te weinig of verkeerde kennis van konijnen hebben.
Daarom is in september 2001 de Stichting Konijnenbelangen opgericht. Deze Stichting behartigt de belangen van konijnen op alle fronten.

De Stichting heeft tot doel:
Het bevorderen van het welzijn van en vergroten van kennis over konijnen die als huisdier of anderszins gehouden worden en begrip te kweken voor het karakter van dit dier.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:
Het vergaren van kennis over konijnen;
Het verschaffen van (medische, gedrags-)informatie over konijnen aan iedereen die met konijnen in aanraking komt;
Het informeren van het publiek door verspreiding van informatie;
Het informeren en activeren van lokale en landelijke overheden;
Het ondersteunen van konijnenopvang.

Op de site zijn boekjes te vinden met informatie over het houden van konijnen. Er zijn boekjes over de verzorging van konijnen (voor volwassenen en voor kinderen), over ziektes bij konijnen (voor de ‘leek’ en voor de dierenarts) en er is een voorleesboekje over konijnen.
Ook staat het nut van een EHBO-doos voor konijnen op de site beschreven met uitgebreide uitleg over wat daar in moet zitten, waar alles verkrijgbaar is en met de gebruiksaanwijzing per artikel.
Voor een kijkje op de site klikt u hier.