Werkgroep Roofvogels Weststellingwerf

17september2008
Bron: roofvogelsweststellingwerf.nl
De Werkgroep Roofvogels Weststellingwerf (WRW) bestaat uit zo'n 25 enthousiaste mensen die de roofvogelpopulatie in de gemeente zo goed mogelijk in de gaten houden. Doel van de werkgroep is ...
de bescherming van de roofvogels enerzijds en anderzijds de ontwikkeling volgen van de roofvogelsoorten die in hun gebied broeden. De leden gaan hiervoor vaak het veld in. Er wordt nauwkeurig bijgehouden welke soorten roofvogels broeden en deze resultaten worden ook doorgegeven aan de landelijke vereniging SOVON. Indien mogelijk worden de jongen geringd. Hierdoor kunnen gegevens verzameld worden over leeftijd en verspreiding (wanneer geringde dieren weer gevonden worden).

De WRW organiseert ook cursussen, lezingen of excursies. De WRW heeft nauwe contacten met de landelijke vereniging van roofvogels WRN (Werkgroep Roofvogels Nederland). Ook zijn de WRW aangesloten bij het FFF (Fryske Feriening foar Fjildbiology). De WRW werkt ook nauw samen met Vogelbescherming Nederland.

Sinds 1941 zijn alle roofvogels wettelijk beschermd. Vroeger werd gedacht dat roofvogels een bedreiging vormen voor andere dieren. Nu is bekend dat het jagen van roofvogels een belangrijke (selectie)rol heeft in de natuur. Toch worden er nog roofvogels opzettelijk gedood. Soms gebeurt dat uit onwetendheid maar vaak wordt het de vogels kwalijk genomen dat ze behalve op muizen en insecten ook op konijnen, fazanten en duiven jagen.
Bij de beschermingsactiviteiten voor roofvogels neemt onderzoek een steeds grotere plaats in. Hiervoor is kennis over de levenswijze en de broedbiologie van de roofvogels onontbeerlijk.

Op de site van de WRW staat naast uitgebreide beschrijvingen (met geluid!) van diverse roofvogels, ook een aantal bijzondere waarnemingen en terugmeldingen. Dit zijn meldingen van geringde dieren die teruggevonden zijn (helaas meestal dood).
Voor meer info over de WRW, klik hier!