Koninklijke vereniging Het Friesche paarden Stamboek

16september2005
Bron: F.P.S.
Met zijn zwarte kleur, lange manen en volle staart is de Fries in één oogopslag herkenbaar.
In de jaren zestig werd het Friese paard met uitsterven bedreigd. Er stonden toen nog slechts 1000 paarden ingeschreven in de registers van het Stamboek. Na de kritische periode in de jaren zestig hebben de kansen zich gekeerd. Dankzij een aantal fokkers beschikken we nog steeds over een zuiver Fries paard.

De Koninklijke Vereniging "Het Friesch Paarden-Stamboek" (FPS) is het oudste paardenstamboek in Nederland. Het F.P.S. is officieel erkend als stamboek voor het Friese paard. Sinds 1879 worden de Friese Paarden geregistreerd met als doelstelling het Friese paardenras te bevorderen en de kwaliteit te bewaken.

Tegenwoordig ligt het jaarlijks aantal geboren veulens rond de 6.000. Deze grotere aantallen geven het F.P.S. de kans om strenger te selecteren en zo de gemiddelde kwaliteit op een hoger plan te brengen. Een corps inspectie- en juryleden reizen wereldwijd om ter plaatse te keuren en fokkers te adviseren. Paarden die voldoen aan de eisen kunnen worden ingeschreven in een van de registers van het F.P.S.
Koninklijke vereniging 'Het Friesch Paarden-Stamboek'