De Nederlandse vereniging van Cichlidenliefhebbers NVC

30september2005
Bron: NVC
De NVC is in 1975 opgericht om de cichlidenliefhebbers van Nederland te voorzien van informatie over deze familie van zoetwatervissen. Dit wordt zowel vanuit de wetenschappelijke als vanuit de aquaristische invalshoek gedaan.
Voordien werd aan deze tak van de aquariumliefhebberij maar mondjesmaat aandacht besteed in tijdschriften en bij verenigingen.

De activiteiten van de NVC bestaan voornamelijk uit bijeenkomsten, congressen, een tijdschrift en een website.
De NVC geeft elke twee maanden een tijdschrift uit, het NVC-periodiek. In dit tijdschrift staan zowel aquaristische als populair-wetenschappelijk artikelen.
De bijeenkomsten, waar leden bijpraten, vissen (ver)kopen en informatie krijgen over de liefhebberij is bekend als het NVC-Trefpunt.. Dit zgn. NVC-Trefpunt vindt vijf keer per jaar plaats. Per keer wordt een bepaald thema aangesneden.

Kortom, wie interesse heeft in cichliden kan terecht bij deze liefhebbersvereniging.
Naar van NVC website